Αγίου Αλεξάνδρου 81 & Πλειάδων 7, Παλαιό Φάληρο

Προγράμματα για την Ανακαίνιση Σπιτιού το 2024

Προγράμματα για Ανακαίνιση Σπιτιού 2024

9 Μαΐου, 2024

Facebook
Twitter

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εγκρίνει 2 νέα προγράμματα για ανακαίνιση σπιτιού και ενεργειακή αναβάθμιση, που τίθονται σε ισχύ το 2024. Το πρώτο είναι το “Ανακαινίζω – Ενοικιάζω 2024” που θα “τρέξει” άμεσα, ενώ το δεύτερο, το “Εξοικονομώ 2024” θα ξεκινήσει κι αυτό την Άνοιξη. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις για αυτές τις δύο επιδοτήσεις. Θα αναφέρουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιες εργασίες καλύπτονται, πως γίνοται οι αιτήσεις και τι ποσό καλύπτουν.

Ανακαινίζω – Ενοικιάζω 2024

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα για ανακαίνιση σπιτιού πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα και οι δικαιούχοι μπορούν να καταβάλλουν αίτηση επιδότησης έως 10.000 ευρώ. Εάν η αίτηση εγκριθεί, παίρνουν μια προκαταβολή και συμμετέχουν στο πρόγραμμα με ποσοστό επικαρπίας 50%. Το πρόγραμμα αφορά περίπου 12.500 σπίτια.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι είναι ιδιοκτήτες ακινήτων ή επικαρπωτές με χρήση κατοικίας για 1 ακίνητο, και πληρούν τα παρακάτω κρητήρια.

 1. Έχουν την κυριότητα ή την 50% ή μεγαλύτερη επικαρπία ενός ακινήτου.
 2. Το ακίνητο δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ. και βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής.
 3. Το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Επίσης η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
 4. Στο έντυπο Ε2 που κατατίθεται μαζί με τη φορολογική δήλωση των 3 τελευταίων ετών, το ακίνητο πρέπει να μην έχει δηλωθεί ούτε ως πρώτη κατοικία, ούτε ως μισθωμένο, αλλά θα πρέπει να δηλώνεται ως κενό.
 5. Τέλος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν λάβει επιδότηση ανακαίνισης για κανένα από τα ακίνητά τους. Επίσης θα πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμισης για οποιοδήποτε ακίνητο διαθέτουν.

Προϋπολογισμός και προϋποθέσεις

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για επισκευές και ανακαίνιση μέχρι 10.000 ευρώ. Αυτό το ποσό καλύπτει τα υλικά και τις εργασίες και ανέρχεται στο 40% των συνολικών δαπανών που γίνονται. 

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους είναι οι εξής

 • Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται ηλεκτρονικά, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές.
 • Αφού γίνει η ανακαίνιση, θα πρέπει να εκμισθώσουν το ακίνητο για τουλάχιστον 3 έτη. 

Που γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το πρόγραμμα για την ανακαίνιση σπίτιού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του ΔΥΠΑ (https://www.dypa.gov.gr/). Για να συνδεθείτε στη σελίδα, απαιτείται η σύνδεσή σας με τους κωδικούς του taxisnet.

Εξοικονομώ 2024

Εξοικονομώ 2024

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημέρωσε τα κράτη-μέλη της να σταματήσουν να επιδοτούν τους λέβητες πετρελαίου, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για να σταματήσει η λειτουργία τους ως το 2040. Αντίθετα δίνεται έμφαση στις αντλίες θερμότητας. Το πρόγραμμα για την ανακαίνιση σπιτιού “Εξοικονομώ” εστιάζει λοιπόν στις αντλίες θερμότητας, μέσα στο 2024. 

Δείτε τις κατάλληλες συμβουλές για ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Τα κριτήρια είναι ίδια με αυτά του “Εξοικονομώ 2023https://exoikonomo2023.gov.gr/kriteria-axiologeses). Τα εισοδηματικά κριτήρια περιλαμβάνουν 

 • Το ατομικό εισόδημα του ωφελούμενου να μην ξεπερνά τα 5.000 ευρώ 
 • Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Ποιες εργασίες καλύπτει

Οι εργασίες που καλύπτονται μέσω αυτού του προγράμματος είναι αυτές που στοχεύουν στην εξοικονόμιση ενέργειας και την ενργειακή αυτονομία του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης.
 4. Εγκατάσταση συστήματος για ζεστό νερό με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 5. Εγκατάσταση συστήματος διαχείρησης smart home. 

Αυτές οι εργασίες θα πρέπει να καλύπτουν τις ενεργειακές απαιτήσεις που αναγράφονται στον “Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων”.

Που γίνεται η αίτηση

Η αίτηση γίνεται μέσω της σελίδας του “Εξοικονομώ 2024”. Εκεί θα πρέπει:

 • Να συνδεθείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet.
 • Να βάλετε το email σας και τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται.
 • Να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε ηλεκτρονικά κατά την αίτησή σας είναι

 1. Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο του φυσικού προσώπου που θα προχωρήσει στην αίτηση ένταξης του προγράμματος.
 2. Οικοδομική άδεια του κτιρίου που θα πραγματοποιηθεί ένταξη στο πρόγραμμα.
 3. Λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
 4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας (Ε1) του προσώπου που θα προχωρήσει στην αίτηση.
 5. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
 6. Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν), αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη.
 7. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

Τι ποσό καλύπτεται

Το ποσό που καλύπτεται από το πρόγραμμα για την ανακαίνιση σπιτιού “Εξοικονομώ” ανέρχεται στο 75% του συνολικού δαπανηθέντος ποσού, εάν το ακίνητο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκιση. Σε περίπτωση που πρόκειται να παραχωρήσετε δωρεάν ή να ενοικιάσετε το ακίνητο, η επιδότηση καλύπτει το 65% των δαπανών. 

Τα προγράμματα για την ανακαίνιση σπιτιού που πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή άμεσα, στοχεύουν στην ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση χιλιάδων κατοικιών. Το “Ανακαινίζω – Ενοικιάζω” επικεντρώνεται σε μη χρησιμοποιούμενα σπίτια, προκειμένου να γίνουν λειτουργικά ξανά. Το “Εξοικονομώ” επικεντρώνεται στην ενεργειακή απόδοση των ακινήτων, για να οδηγηθούμε σε ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον, μέλλον. Με τη συμμετοχή και την υποστήριξη των πολιτών, αυτά τα προγράμματα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης των κατοικιών και της περιβαλλοντικής μας προστασίας.

Δειτε επίσης: Ποιά είναι τα πιο συχνά λάθη στην ανακαίνηση σπιτιού για να τα αποφύγετε.